Mateřská škola

Sokolnice

Rozpočet Mateřské školy Sokolnice na rok 2017      
Střednědobý výhled rozpočtové organizace 2018-2020      
(v souladu s § 28a zák.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 
               
Rozpočet Mateřské školy Sokolnice byl schválen zastupitelstvem    
dne 12.12.2016 v tomto rozsahu:        
Celkem náklady     1 314 300,00      
Celkem výnosy     1 314 300,00      
Dotace obce Sokolnice činí 1 300 000,00 Kč.      
               
Střednědobý výhled rozpočtové organizace Mateřská škola Sokolnice  
Pro roky 2018-2020            
2018              
Celkem náklady     1 400 000,00      
Celkem výnosy     1 400 000,00      
Dotace obce Sokolnice by měla činit 1 400 000,00 Kč.      
2019              
Celkem náklady     1 400 000,00      
Celkem výnosy     1 400 000,00      
Dotace obce Sokolnice by měla činit 1 400 000,00 Kč.      
2020              
Celkem náklady     1 400 000,00      
Celkem výnosy     1 400 000,00      
Dotace obce Sokolnice by měla činit 1 400 000,00 Kč.      
               
               
V Sokolnicích dne 27.2.2017          
Za Mateřskou školu Sokolnice sestavila:        
Jarmila Fialová, ředitelka MŠ Sokolnice