Mateřská škola

Sokolnice

Třídy Provoz Věk dětí Učitelky E-mail
Koťátka 7:00 – 16:30 3 – 7 let

p. uč. Zdeňka Jirgalová
p. uč. Bc. Hana Jahodová

školní asistentka - Petra Jáhnová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kuřátka 6:30 – 16:30 3 – 7 let

p. uč. Sylva Brzobohatá
p. uč. Milena Krpenská

asistentka pedagoga - Alena Jerwanová   

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Motýlci 7:00 – 16:30 3 – 7 let p. uč. Milena Vraspírová
p. uč. Věra Kašparová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sluníčka 7:00 – 16:00 3 – 6 let p. řed. Bc. Jarmila Fialová
p. uč. Ivana Cábová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děti 7 leté jsou děti s odkladem školní docházky.

Přijímání dětí do MŠ

Děti jsou do MŠ přijímány zpravidla od 3 let na základě daných kritérií, se kterými jsou rodiče seznámeni      na informativní schůzce, jež předchází Zápisu do předškolního zařízení. Po Zápisu jsou děti rozděleny          do věkově smíšených tříd, přičemž vyhovujeme přání rodičů (sourozenci, kamarádi) tak, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně.

Individuální a citlivé chování zaměstnanců k dítěti přispívá k jeho adaptaci na nové prostředí, umožňujeme dětem přinést si svoji oblíbenou hračku a rodičům zůstat se svým dítětem ve třídě na různě dlouhou dobu       s ohledem na průběh ranních činností.

O čistotu a pořádek ve třídách, šatnách, chodbách, na školní zahradě a o klidný spánek dětí se starají:

školnice – paní Petra Palánová
uklízečky – paní Iva Kračmanová, paní Hana Tůmová

 

 

Čas Činnost
6:30 – 9:30 …scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, rozdělení do tříd
…ranní hry, ranní cvičení
…didakticky zacílené činnosti (řízené i spontánní učení) ve skupinách a individuálně
…individuální péče o děti se specifickými potřebami
…jazykové chvilky
…smyslové hry
…úklid hraček
…hygiena, svačina
9.30 – 11.45 …relaxační chvilky, příprava na pobyt venku
…pobyt venku
11.45 – 14.30 …hygiena , oběd
…hygiena, příprava na spánek
…spánek, náhradní nespací aktivity
…hygiena, svačina
14.30 – 16.30 …odpolední zájmové činnosti, hry + dle zájmu dětí pokračování cílových činností, dotváření rozdělaných výrobků

Během celého školního roku spolupracujeme s významnými sokolnickými organizacemi a spolky. Účastníme se jejich akcí nebo je sami na ně zveme. Jsou to TJ Sokol Sokolnice, Sbor dobrovolných hasičů, Domov po seniory, ZŠ Sokolnice, v neposlední řadě i obec Sokolnice. Děti roznáší novoroční přáníčka do místních obchodů nebo některým místním podnikatelům.

 

Zveme také mezi sebe rodiče i přátele školy (společná odpoledne v prostorách školní zahrady i budovy MŠ):

 • podzimní odpoledne
 • pasování předškoláků
 • společné akce k různým příležitostem (vánoce, svátek matek...)

Každý měsíc pořádáme průměrně dvě kulturní akce pro děti - navštěvují nás herci se svými vystoupeními (dětská divadelní představení) nebo s dětmi jezdíme na pohádky do divadla, na koncerty, návštěvu hvězdárny, výstavky a výlety do Brna nebo jeho okolí:

 • Mikulášská nadílka
 • vánoční besídka
 • karneval
 • Morena
 • akce pro předškoláky
 • výlety, MDD

Zapojujeme se také do různých soutěží – sportovní, výtvarné.

Spolupracujeme s Českou policií v Židlochovicích – výukový program pro děti.

Máme i bohatou nabídku pro předškoláky:

 • edukativní skupinky pro děti a rodiče
 • jedno přenocování v MŠ spojené s opékáním špekáčků a soutěžemi přichystanými Sborem dobrovolných hasičů
 • kulturní, tvořivé a  vzdělávací akce určené pouze předškolákům

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na šk. rok 2019/2020

 

Žádost o přijetí dítěte pro šk.rok 2019/2020

 

Co musí dítě zvládat při nástupu do MŠ

 

Poprvé do školky

 

 

gras motyl

 

Termíny vybírání Žádostí o předškolní vzdělávání do MŠ Sokolnice na školní rok 2019/2020 jsou:

6.května 2019 – pondělí -   16,30 – 19,30 hod

7.května 2019 – úterý – 16,30 – 19,30 hod

9.května 2019 – čtvrtek – 16:30 – 19:00 hod

 
 
Údaje a doklady dodané společně s vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu  vzdělávání jsou tyto:

1) doklad o trvalém bydlišti dítěte v obci Sokolnice – výpis z matriky OÚ Sokolnice nebo dětský občanský průkaz

2) závazný způsob docházky dítěte do MŠ – na přihlášce

3) potvrzení „Žádosti“  pediatrem dítěte, ten  potvrdí absolvovaná státem stanovená pravidelná očkování, poněvadž do MŠ lze přijmout dítě, které tuto podmínku splňuje. Výjimka by se vztahovala pouze na případ, kdy ze závažných zdravotních důvodů dítě nemohlo prodělat očkování, přičemž tato skutečnost musí být opět písemně potvrzena jeho pediatrem nebo na děti, které ve školním roce 2019/20 dovrší 6 let (povinná předškolní docházka)

4) vyplněná „Žádost“

5) rodný list dítěte - stačí kopie, protože si podle něj zkontroluji Vámi uvedené údaje v „Žádosti“ a zapíšu si na „Žádost“ rodné číslo Vašeho dítěte

6) občanský průkaz