Mateřská škola

Sokolnice

budova MŠ

Mateřská škola byla postavena v roce 1979, je umístěna uprostřed obce Sokolnice.

V okolí budovy je rozlehlá oplocená zahrada se stromy a keři. Prostory zahrady dotvářejí tři pískoviště, věž se skluzavkou a lezeckými prvky, houpadla na pružině, dřevěný vláček, variabilní plošina, kladina, parkur, postupně doplňujeme další herní prvky pro děti.

 

Máme 4 třídy : KOŤÁTKA, KUŘÁTKA, MOTÝLKY a SLUNÍČKA. V srpnu 2008 byla jedna ze tří tříd nově zrekonstruovaná a další čtvrtá třída zcela nově přistavěná, v roce 2009 byly zrekonstruovány zbylé dvě třídy. Proběhla výměna oken, rekonstrukce osvětlení, úprava a rekonstrukce podlahových krytin, výměna odpadů, elektroinstalace, plynového zařízení). Kapacita mateřské školy je  100 dětí.2

 

Součástí budovy MŠ je i nově přistavěná školní jídelna s kapacitou 72 míst pro žáky ZŠ Sokolnice s moderním vybavením. V hospodářské budově MŠ se též nachází vybavená školní kuchyně včetně konvektomatu, v roce 2009 zde proběhla celková rekonstrukce a připravuje se zde strava pro děti MŠ a pro žáky ZŠ. Od 1.9.2020 je kapacita školní kuchyně 400 jídel.

 

 

Třídy Provoz Věk dětí Učitelky E-mail
Koťátka 7:00 – 16:30 3 – 7 let

p. uč. Zdeňka Jirgalová
zástupkyně řed. p. uč. Bc. Hana Jahodová

školní asistentka - Silvie Hrozková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kuřátka 6:30 – 16:30 3 – 6 let

p. uč. Sylva Brzobohatá
p. uč. Milena Krpenská 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Motýlci 7:00 – 16:30 3 – 7 let p. uč. Milena Vraspírová
p. uč. Věra Kašparová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sluníčka 7:00 – 16:00 3 – 7 let p. řed. Bc. Jarmila Fialová
p. uč. Ivana Cábová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děti 7 leté jsou děti s odkladem školní docházky.

Přijímání dětí do MŠ

Děti jsou do MŠ přijímány zpravidla od 3 let na základě daných kritérií, se kterými jsou rodiče seznámeni na informativní schůzce, jež předchází Zápisu do předškolního zařízení. Po Zápisu jsou děti rozděleny do věkově smíšených tříd, přičemž vyhovujeme přání rodičů (sourozenci, kamarádi) tak, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně.

Individuální a citlivé chování zaměstnanců k dítěti přispívá k jeho adaptaci na nové prostředí, umožňujeme dětem přinést si svoji oblíbenou hračku a rodičům zůstat se svým dítětem ve třídě na různě dlouhou dobu s ohledem na průběh ranních činností.

O čistotu a pořádek ve třídách, šatnách, chodbách, na školní zahradě a o klidný spánek dětí se starají:

školnice – paní Iva Kračmanová
uklízečky – paní Tamara Mauritzová, paní Hana Tůmová

 

 

Čas Činnost
6:30 – 9:30 …scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, rozdělení do tříd
…ranní hry, ranní cvičení
…didakticky zacílené činnosti (řízené i spontánní učení) ve skupinách a individuálně
…individuální péče o děti se specifickými potřebami
…jazykové chvilky
…smyslové hry
…úklid hraček
…hygiena, svačina
9.30 – 11.45 …relaxační chvilky, příprava na pobyt venku
…pobyt venku
11.45 – 14.30 …hygiena , oběd
…hygiena, příprava na spánek
…spánek, náhradní nespací aktivity
…hygiena, svačina
14.30 – 16.30 …odpolední zájmové činnosti, hry + dle zájmu dětí pokračování cílových činností, dotváření rozdělaných výrobků

Během celého školního roku spolupracujeme s významnými sokolnickými organizacemi a spolky. Účastníme se jejich akcí nebo je sami na ně zveme. Jsou to TJ Sokol Sokolnice, Sbor dobrovolných hasičů, Domov po seniory, ZŠ Sokolnice, v neposlední řadě i obec Sokolnice. Děti roznáší novoroční přáníčka do místních obchodů nebo některým místním podnikatelům.

 

Zveme také mezi sebe rodiče i přátele školy (společná odpoledne v prostorách školní zahrady i budovy MŠ):

 • podzimní odpoledne
 • pasování předškoláků
 • společné akce k různým příležitostem (vánoce, svátek matek...)

Každý měsíc pořádáme průměrně dvě kulturní akce pro děti - navštěvují nás herci se svými vystoupeními (dětská divadelní představení) nebo s dětmi jezdíme na pohádky do divadla, na koncerty, návštěvu hvězdárny, výstavky a výlety do Brna nebo jeho okolí:

 • Mikulášská nadílka
 • vánoční besídka
 • karneval
 • Morena
 • akce pro předškoláky
 • výlety, MDD

Zapojujeme se také do různých soutěží – sportovní, výtvarné.

Spolupracujeme s Českou policií v Židlochovicích – výukový program pro děti.

Máme i bohatou nabídku pro předškoláky:

 • edukativní skupinky pro děti a rodiče
 • jedno přenocování v MŠ spojené s opékáním špekáčků a soutěžemi přichystanými Sborem dobrovolných hasičů
 • kulturní, tvořivé a  vzdělávací akce určené pouze předškolákům