Mateřská škola

Sokolnice

Třídy Provoz Věk dětí Učitelky E-mail
Koťátka 7:00 – 16:30 3 – 7 let

p. uč. Zdeňka Jirgalová
p. uč. Bc. Hana Jahodová

školní asistentka - Silvie Hrozková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kuřátka 6:30 – 16:30 3 – 7 let

p. uč. Sylva Brzobohatá
p. uč. Milena Krpenská

asistentka pedagoga - Petra Krpenská   

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Motýlci 7:00 – 16:30 3 – 6 let p. uč. Milena Vraspírová
p. uč. Věra Kašparová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sluníčka 7:00 – 16:00 3 – 7 let p. řed. Bc. Jarmila Fialová
p. uč. Ivana Cábová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děti 7 leté jsou děti s odkladem školní docházky.

Přijímání dětí do MŠ

Děti jsou do MŠ přijímány zpravidla od 3 let na základě daných kritérií, se kterými jsou rodiče seznámeni na informativní schůzce, jež předchází Zápisu do předškolního zařízení. Po Zápisu jsou děti rozděleny do věkově smíšených tříd, přičemž vyhovujeme přání rodičů (sourozenci, kamarádi) tak, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně.

Individuální a citlivé chování zaměstnanců k dítěti přispívá k jeho adaptaci na nové prostředí, umožňujeme dětem přinést si svoji oblíbenou hračku a rodičům zůstat se svým dítětem ve třídě na různě dlouhou dobu s ohledem na průběh ranních činností.

O čistotu a pořádek ve třídách, šatnách, chodbách, na školní zahradě a o klidný spánek dětí se starají:

školnice – paní Iva Kračmanová
uklízečky – paní Tamara Ciobanu, paní Hana Tůmová

 

 

Čas Činnost
6:30 – 9:30 …scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, rozdělení do tříd
…ranní hry, ranní cvičení
…didakticky zacílené činnosti (řízené i spontánní učení) ve skupinách a individuálně
…individuální péče o děti se specifickými potřebami
…jazykové chvilky
…smyslové hry
…úklid hraček
…hygiena, svačina
9.30 – 11.45 …relaxační chvilky, příprava na pobyt venku
…pobyt venku
11.45 – 14.30 …hygiena , oběd
…hygiena, příprava na spánek
…spánek, náhradní nespací aktivity
…hygiena, svačina
14.30 – 16.30 …odpolední zájmové činnosti, hry + dle zájmu dětí pokračování cílových činností, dotváření rozdělaných výrobků

Během celého školního roku spolupracujeme s významnými sokolnickými organizacemi a spolky. Účastníme se jejich akcí nebo je sami na ně zveme. Jsou to TJ Sokol Sokolnice, Sbor dobrovolných hasičů, Domov po seniory, ZŠ Sokolnice, v neposlední řadě i obec Sokolnice. Děti roznáší novoroční přáníčka do místních obchodů nebo některým místním podnikatelům.

 

Zveme také mezi sebe rodiče i přátele školy (společná odpoledne v prostorách školní zahrady i budovy MŠ):

 • podzimní odpoledne
 • pasování předškoláků
 • společné akce k různým příležitostem (vánoce, svátek matek...)

Každý měsíc pořádáme průměrně dvě kulturní akce pro děti - navštěvují nás herci se svými vystoupeními (dětská divadelní představení) nebo s dětmi jezdíme na pohádky do divadla, na koncerty, návštěvu hvězdárny, výstavky a výlety do Brna nebo jeho okolí:

 • Mikulášská nadílka
 • vánoční besídka
 • karneval
 • Morena
 • akce pro předškoláky
 • výlety, MDD

Zapojujeme se také do různých soutěží – sportovní, výtvarné.

Spolupracujeme s Českou policií v Židlochovicích – výukový program pro děti.

Máme i bohatou nabídku pro předškoláky:

 • edukativní skupinky pro děti a rodiče
 • jedno přenocování v MŠ spojené s opékáním špekáčků a soutěžemi přichystanými Sborem dobrovolných hasičů
 • kulturní, tvořivé a  vzdělávací akce určené pouze předškolákům

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na šk. rok 2020/2021

 

Žádost o přijetí dítěte pro šk.rok 2020/2021

gras motyl

 

Co musí dítě zvládat při nástupu do MŠ

 

Poprvé do školky

 

 

 

Termíny vybírání Žádostí o předškolní vzdělávání do MŠ Sokolnice na školní rok 2020/2021 jsou:

pondělí 4.května 2020 - čtvrtek 7.května 2020

Přihlášení na termín zápisu ==> zde

 

Vážení rodiče,
z důvodu současných podmínek a na základě doporučení MŠMT se letošní zápis dětí do MŠ bude konat v omezených podmínkách. Termín podávání Žádostí o předškolní vzdělávání do MŠ Sokolnice je pondělí 4.5.2020 až čtvrtek 7.5.2020. V rezervačním systému, jenž je zde vložen, si vyberte 1 z nabízených volných termínů, který si závazně zarezervujete. Ve zvoleném termínu se dostavte do ředitelny MŠ Sokolnice se všemi níže uvedenými dokumenty.
Žádost o přihlášení k předškolnímu vzdělávání dítěte je k dispozici ke stažení a vytištění.
Rovněž jsou zde k dispozici Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Sokolnice pro šk. rok 2020/2021.

K zápisu se dostaví pouze 1 rodič přihlašovaného dítěte, popřípadě rodičem určený 1 zástupce, který bude mít s sebou písemné zmocnění rodičem přihlašovaného dítěte k podání Žádosti o předškolní vzdělávání!
Dodržujte Vámi rezervované časové termíny!

 

Údaje a doklady, které společně s vyplněnou Žádostí o předškolní vzdělávání, dále jen „Žádostí“, doloží zákonný zástupce ředitelce MŠ Sokolnice v termínu zápisu:

 

 1. potvrzení o trvalém bydlišti dítěte v obci Sokolnice – výpis z matriky nebo občanský průkaz dítěte. V případě, že dítě nemá v obci Sokolnice trvalý pobyt, není ani jeden z předchozích dokladů tře
 2. ba.
 3. závazný způsob docházky dítěte do MŠ – vyplňuje se v „Žádosti“
 4. potvrzení „Žádosti“ pediatrem dítěte, kde lékař potvrzuje skutečnost, že dítě absolvovalo státem stanovená pravidelná očkování, poněvadž do MŠ lze přijmout jen dítě, které tuto podmínku splňuje
  . Výjimka se vztahuje pouze na případ, kdy ze závažných zdravotních důvodů dítě nemohlo prodělat očkování, ale tato skutečnost musí být opět písemně doložena jeho pediatrem, nebo na děti, které ve školním roce 2020/21 dovrší 6 let, tzn. děti v povinné předškolní docházce
 5. vyplněná „Žádost“
 6. rodný list dítěte – popřípadě jeho kopie k potvrzení údajů uvedených v „Žádosti“
 7. občanský průkaz zákonného zástupce, který se dostaví k zápisu dítěte do MŠ