Mateřská škola

Sokolnice

Výše a splatnost úplaty – školného za předškolní vzdělávání

  • Úplata – školné činí 400,-Kč na jedno dítě měsíčně.
  • Úplata se hradí převodem na účet č. 107-6271380217/0100 KB pod variabilním symbolem dítěte, a to do 15. dne v daném měsíci. Zákonný zástupce je povinen tento termín bezpodmínečně dodržet !!!
  • Zákonný zástupce dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, bude hradit úplatu v plné výši.

Výše stravného

  • Stravné se hradí na účet mateřské školy 107-6271380217/0100 (Komerční banka) převodem z účtu nebo složenkou vždy k 15. dni v měsíci předem na měsíc následující. Podle věku dítěte a finančního normativu se hradí zadaná částka.
  • Vratné stravného bývá vyrovnáno na konci školního roku (srpen).
  • Poplatek za stravné je stanoven finančním normativem dle Vyhlášky o školním stravování následovně.
1 KS Měsíčně na účet
celodenní děti 33,-Kč 660,-Kč
dopolední děti 26,-Kč 520,-Kč
7-leté celodenní 37,-Kč 740,-Kč
7-leté dopolední 29,-Kč 580,-Kč

 

1 KS Měsíčně na účet
7 – 10 let 20,-Kč 400,-Kč
11 – 14let 22,-Kč 440,-Kč
15 a více let 24,-Kč 480,-Kč

 

Předškolní děti, které v příslušném školním roce mají odklad školní docházky a v průběhu školního roku (tj. od 1. 9. do 31. 8.) dovrší 7 let, se řadí do vyšší věkové kategorie strávníků.

Děti ze základní školy, které dovrší během školního roku 11 a 15 let, se také řadí do vyšší věkové kategorie.