Mateřská škola

Sokolnice

Čas Činnost
6:30 – 9:30 …scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, rozdělení do tříd
…ranní hry, ranní cvičení
…didakticky zacílené činnosti (řízené i spontánní učení) ve skupinách a individuálně
…individuální péče o děti se specifickými potřebami
…jazykové chvilky
…smyslové hry
…úklid hraček
…hygiena, svačina
9.30 – 11.45 …relaxační chvilky, příprava na pobyt venku
…pobyt venku
11.45 – 14.30 …hygiena , oběd
…hygiena, příprava na spánek
…spánek, náhradní nespací aktivity
…hygiena, svačina
14.30 – 16.30 …odpolední zájmové činnosti, hry + dle zájmu dětí pokračování cílových činností, dotváření rozdělaných výrobků