Mateřská škola

Sokolnice

Termíny vybírání Žádostí o předškolní vzdělávání do MŠ Sokolnice na školní rok 2021/2022 jsou:

čtvrtek 6.května 2021 - pátek 7.května 2021

 

Vážení rodiče,
z důvodu současných podmínek a na základě doporučení MŠMT se letošní zápis dětí do MŠ bude konat opět v omezených podmínkách. Termín podávání Žádostí o předškolní vzdělávání do MŠ Sokolnice je čtvrtek 6.5.2021 a pátek 7.5.2021, a to v čase 8.00 – 17.00 hod. V rezervačním systému si vyberte 1 z nabízených volných termínů, který si závazně zarezervujete. Při vytváření rezervace nezapomeňte zvolit i zadání potvrzení Vaší rezervace na email, kdy Vám na Vámi uvedený email přijde potvrzení rezervace se všemi Vámi zvolenými a zadanými údaji. Ve zvoleném termínu se pak dostavte do ředitelny MŠ Sokolnice se všemi níže uvedenými dokumenty.

Žádost o přihlášení k předškolnímu vzdělávání dítěte je k dispozici ke stažení a vytištění.
Rovněž jsou zde k dispozici Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Sokolnice pro šk. rok 2021/2022.

K zápisu se dostaví pouze rodič přihlašovaného dítěte, popřípadě rodičem určený zástupce, který bude mít s sebou písemné zmocnění rodičem přihlašovaného dítěte k podání Žádosti o předškolní vzdělávání!

Dodržujte Vámi rezervované časové termíny!

Údaje a doklady, které společně s vyplněnou Žádostí o předškolní vzdělávání, dále jen „Žádostí“, doloží zákonný zástupce ředitelce MŠ Sokolnice v termínu zápisu:

  • potvrzení o trvalém bydlišti dítěte v obci Sokolnice – výpis z matriky nebo občanský průkaz dítěte. V případě, že dítě nemá v obci Sokolnice trvalý pobyt, není ani jeden z předchozích dokladů třeba.
  • závazný způsob docházky dítěte do MŠ – vyplňuje se v „Žádosti“
  • potvrzení „Žádosti“ pediatrem dítěte, kde lékař potvrzuje skutečnost, že dítě absolvovalo státem stanovená pravidelná očkování, poněvadž do MŠ lze přijmout jen dítě, které tuto podmínku splňuje. Výjimka se vztahuje pouze na případ, kdy ze závažných zdravotních důvodů dítě nemohlo prodělat očkování, ale tato skutečnost musí být opět písemně doložena jeho pediatrem, nebo na děti, které ve školním roce 2021/22 dovrší 6 let, tzn. děti v povinné předškolní docházce
  • vyplněná „Žádost“
  • rodný list dítěte – popřípadě jeho kopie k potvrzení údajů uvedených v „Žádosti“
  • občanský průkaz zákonného zástupce či pověřeného zástupce, který se dostaví k zápisu dítěte do MŠ

♥ Přivítáme informaci, do které třídy byste chtěli, aby Vaše dítě docházelo. V rámci našich kapacitních možností ve třídách a věkovému rozložení (máme třídy věkově smíšené – 3-6 let) se snažíme tomuto přání vyjít maximálně vstříc, i když se to ne vždy podaří. Může to být např. třída, kam již chodí děti, se kterými se Vaše dítě zná, nebo postačí i informace, s kterým z dětí, které budou do MŠ přihlašovány, by Vaše dítě bylo společně v jedné třídě. Je nám jasné, že tyto záležitosti si rodiče také ujasňují po návštěvě MŠ na ODPOLEDNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které však z důvodu trvajících protipandemických opatření nelze uskutečnit, stejně jako informativní schůzku pro rodiče před zápisem do MŠ.